METODY STOSOWANE W KOROUN
Metody fenotypowe:
- identyfikacja drobnoustrojów z zastosowaniem podstawowych testów biochemicznych (również komercyjnych testów identyfikacyjnych);
- identyfikacja drobnoustrojów bezpośrednio w materiałach klinicznych pobranych od pacjentów z podejrzeniem inwazyjnego zakażenia z zastosowaniem szybkich testów lateksowych;
- określanie grup i typów serologicznych izolatów wybranych gatunków drobnoustrojów z zastosowaniem monoklonalnych surowic;
- określanie lekowrażliwości izolatów bakteryjnych referencyjnymi metodami oznaczania najmniejszych stężeń hamujących antybiotyków i chemioterapeutyków (metoda mikrorozcieńczeń w bulionie, metoda rozcieńczeń w agarze, metoda Etest(R));
- określanie typów i podtypów serologicznych Neisseria meningitidis metodą ELISA na antygenie pełnokomórkowym (WCE).

Metody molekularne:
- identyfikacja wybranych gatunków drobnoustrojów (również bezpośrednio w materiałach klinicznych i materiałach uzyskanych post mortem) poprzez wykrywanie gatunkowo-specyficznych sekwencji DNA w reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR);
- określanie grup serologicznych N. meningitidis oraz typów serologicznych Streptococcus pneumoniae i Haemophilus influenzae z zastosowaniem specyficznych reakcji PCR;
- wykrywanie u izolatów bakteryjnych wybranych mechanizmów genetycznych leżących u podstaw ich zjadliwości oraz oporności na antybiotyki/chemioterapeutyki;
- typowanie molekularne izolatów z zastosowaniem reakcji RAPD;
- typowanie molekularne izolatów metodą RFLP-PFGE;
- typowanie molekularne izolatów metodą MLST;
- typowanie molekularne N. meningitidis przez sekwencjonowanie wybranych loci genów spoza schematu MLST (np. porA, porB, fetA, penA).
ESAC NPOA KORLD EU-IBIS ECDC CDC GIS ESCMID EUCAST
©2011 OPTY oraz NIL
Serwis www jest stale rozbudowywany
Projekt i wykonanie: