Instrukcja wysyłania izolatów i materiałów klinicznych do KOROUN

Szczegółowa procedura pobierania i przesyłania izolatów i materiałów klinicznych do KOROUN

Algorytm przesyłania izolatów i materiałów klinicznych do KOROUN