CZYM SIĘ ZAJMUJEMY
Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN) został powołany 01.02.1997 r. decyzją Ministra Zdrowia. Ośrodek działa w obrębie Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków (dawniej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego).
Celem działania KOROUN jest monitorowanie pozaszpitalnych bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego i innych inwazyjnych zakażeń bakteryjnych nabytych poza szpitalem, w szczególności tych wywoływanych przez następujące gatunki bakteryjne:
- Neisseria meningitidis (dwoinki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, meningokoki);
- Streptococcus pneumoniae (dwoinki zapalenia płuc, pneumokoki);
- Haemophilus influenzae (pałeczki hemofilne);
- Streptococcus pyogenes (paciorkowce ropotwórcze grupy A);
- Streptococcus agalactiae (paciorkowce grupy B);
- Listeria monocytogenes.

Monitorowanie to odbywa się poprzez:
- zbieranie informacji na temat przypadków zachorowań i ich etiologii;
- identyfikację i wszechstronne opracowywanie izolatów bakteryjnych pochodzących z zakażeń inwazyjnych oraz materiałów klinicznych pobranych od chorych z podejrzeniem zakażeń inwazyjnych;
- typowanie serologiczne szczepów bakteryjnych;
- typowanie molekularne szczepów bakteryjnych i materiałów klinicznych dla celów epidemiologicznych;
- oznaczanie wrażliwości izolatów na antybiotyki i chemioterapeutyki mające znaczenie w leczeniu zakażeń oraz w eradykacji nosicielstwa;
- identyfikację mechanizmów oporności na leki;
- tworzenie i utrzymywanie kolekcji drobnoustrojów izolowanych z zakażeń.

Badania prowadzone w KOROUN są źródłem informacji niezbędnych m. in. dla celów tworzenia polityki szczepień ochronnych i schematów (rekomendacji) chemioprofilaktyki oraz schematów terapeutycznych na potrzeby:
- Ministerstwa Zdrowia;
- Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
- Inspekcji Sanitarnej, zarówno krajowej jak i zagranicznej;
- klinicystów;
- Światowej Organizacji Zdrowia - WHO;
- Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób - ECDC;
- Unii Europejskiej;
- innych instytucji zajmujących się polityką zdrowotną.

Ponadto, KOROUN prowadzi:
- wszechstronne szkolenie mikrobiologów, lekarzy i epidemiologów;
- współpracę ze Światową Organizacją Zdrowia i jej agendami;
- współpracę w ramach Unii Europejskiej i innych sieci laboratoriów zajmujących się podobną tematyką (np. ECDC, EU-IBIS, EMGM);
- konsultacje na temat metod diagnostycznych, terapeutycznych i profilaktycznych w zakresie bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego i innych inwazyjnych zakażeń bakteryjnych.
ESAC NPOA KORLD EU-IBIS ECDC CDC GIS ESCMID EUCAST
©2011 OPTY oraz NIL
Serwis www jest stale rozbudowywany
Projekt i wykonanie: